Forex EdukacijaTrenutno stanje na Forex tržištuUključite se u Forex trgovinu zlatom
Uključite se u Forex trgovinu sirovom naftom
Uključite se u Forex trgovinu valutnim parovima
Uključite se u Forex trgovinu akcijama najvećih svetskih kompanija
Kursna Lista Forex Trgovina

Šta je Forex?

Prema finansijskom magazinu Forbes, četvrtina svetskih milijardera, je zaradilo novac na finansijskom tržištu Forex tipa.

FOREX ili FX je skraćenica od The Foreign Exchange market i danas predstavlja najveće finansijsko tržište u svetu, sa dnevnim prometom od skoro 4 biliona (1012 – milion miliona) US dolara. Poređenja radi, Njujorška berza dnevno ima promet od 25 milijardi US$ (109)

Ovo jasno govori o veličini i likvidnosti ovog tržišta. Razvojem Interneta Forex Market otvoren je za sve: preduzeća, investicione menadžere, kao i za vas, samostalne učesnike.

Čime se trguje na FOREX-u?

Na FOREX-u se trguje valutama. To je u stvari simultana kupovina i prodaja valuta. Preko brokera, dilera ili internet platforme, Vi kupujete valute kroz parove valuta EUR/USD, GBP/JPY i druge. Profit ostvarujete zamenom valutnih parova. Iako može da zvuči komplikovano, rad na berzi novca ne zahteva preveliko znanje i ulaganja. Ipak, kao i svaka trgovina, ona sa sobom nosi rizik.

Valute su uvek naznačene u parovima. Trguje se valutnim parovima tako da se prilikom svake transakcije kupuje jedna valuta iz para, i istovremeno prodaje duga, na primer: EUR/USD, USD/CHF...

Prva valuta u paru zove se osnovna (base), a druga se naziva brojna (quote) valuta.

Kupovina ili prodaja uvek se odnose na osnovnu valutu. Ako kupujete par EUR/USD znači da kupujete EUR i prodajete USD, takođe, ako prodajete par EUR/USD, znači da prodajete EUR i kupujete USD.

Generalno, uspostavljeni kurs dve valute je odnos koji reflektuje stanje jedne ekonomije u odnosu na stanje druge ekonomije (države, valute).

Za razliku od drugih berzi, Njujorška, Frankfurtska i dr., Forex nije centralizovan. Forex je "Over the counter" ili "interbank" tržište, zbog činjenice da se odvija elektronski, kroz bankarsku mrežu 24h dnevno.

Forex Market je jedinstven zbog:

  • Enormnog obrta koji ostvaruje svaki dan
  • Ogromne likvidnosti
  • Velikog broja i različitosti učesnika u trgovini (velike svetske banke, centralne banke, razni spekulatori, multinacionalne kompanije, finansijske institucije i samostalni trgovci)
  • Svoje geografske disperzije
  • Svog skoro non-stop radnog vremena (od 23h nedeljom do 22h petak)
  • Raznolikosti faktora koji utiču na odnose valuta

Do kasnih ‘90-ih, ovaj vid trgovine, je bio dostupan samo "velikim igračima". Otvaranjem ovog tržišta i razvojem globalne mreže i novih tehnologija, internet je postao mesto svakodnevnog FOREX trgovanja i za pojedince. Sve što je potrebno je internet konekcija i malo početnog kapitala.

Šta je PIP u Forex trgovanju?

Vrlo je važno da razumete šta je to PIP u Forex trgovanju jer ćete koristi PIP-seve kako biste izračunali svoju zaradu. PIP, što znači Percentage in Point , je najmanja promena cene valute sa kojom se trguje. Za većinu valuta pip je 0.0001 ili 1/100 (stoti deo) centa. Možda vam se čini da je ovo zanemarljivo mala vrednost ali ne zaboravite da se za najveći broj valuta trguje lotovima (svežnjevima) od $100,000 (naravno veleridžovanog novca). Tako vrednost jednog pip-a iznosi 10$. Šta to znači za vas? To znači da ukoliko se cena neke valute pomeri sa 1,4511 na 1,4514 odnosno za 3 pip-a vi biste zaradili 3 x 10$ odnosno 30$. Takve promene se na tržištu dešavaju svakog minuta! Izuzetak je Japanski Jen kod koga je pip 0.01 odnosno 1 cent. Možete koristiti naš kalkulator kako biste saznali vrednost pip-seva.

" Forex trgovina sa sobom nosi rizik i nije pogodna za sve osobe! Forex kao i bilo koji drugi market, je ozbiljniji posao nego što to izgleda na prvi pogled. Forex nije easy money, ali pravilnim pristupom i pre svega strpljivom i temeljnom edukacijom, može doneti visoke novčane prihode. Informacije, citati i osobe sa slika na portalu su isključivo predstavljeni kao ilustracije Forex tržišta i korišćeni su u promotivne svrhe! Preporuke, saveti i komentari objavljeni na ovom portalu ili na web-u od strane Kursna-Lista.com predstavljaju lični stav i stoga nisu pouzdana osnova informacija za donošenje investicionih odluka. Iz pomenutih razloga investitori sve svoje odluke donose samostalno i Kursna-Lista.com se ograđuje od odgovornosti za ishode takvih odluka donesenih na osnovu informacija prezentovanih na ovom portalu."