Unakrsna tabela kurseva (NBS) - 28. februar 2015

  • -0.1304 120.328 0.00831
  • 1.292 107.292 0.00932
1 RSD 1 EUR 1 USD 1 CHF
RSD
Inverzno
--- --- 120.328 0.00831 107.292 0.00932 112.921 0.00886
EUR
Inverzno
0.00831 120.328 --- --- 0.89166 1.12150 0.93844 1.06560
USD
Inverzno
0.00932 107.292 1.12150 0.89166 --- --- 1.05246 0.95016
CHF
Inverzno
0.00886 112.921 1.06560 0.93844 0.95016 1.05246 --- ---
GBP
Inverzno
0.00604 165.673 0.72630 1.37684 0.64761 1.54413 0.68159 1.46716
AUD
Inverzno
0.01195 83.7065 1.43750 0.69565 1.28177 0.78017 1.34901 0.74129
CAD
Inverzno
0.01164 85.8873 1.40100 0.71378 1.24922 1.24922 1.31475 0.76060
HRK
Inverzno
0.06398 15.6289 7.69908 0.12989 6.86498 0.14567 7.22511 0.13841
BAM
Inverzno
0.01625 61.5228 1.95583 0.51129 1.74394 0.57341 1.83543 0.54483
JPY
Inverzno
1.11154 0.89965 133.750 0.00748 119.260 0.00839 125.516 0.00797
HUF
Inverzno
2.52219 0.39648 303.490 0.00329 270.611 0.00370 284.807 0.00351
RUB
Inverzno
0.57133 1.75030 68.7471 0.01455 61.2993 0.01631 64.5149 0.01550
Pratite nas na
Vip Menjacnice Menjacnice Panter
Mini konvertor valuta
Veliki konvertor
zvanični 02.03.15. Srednji kurs dinara
EUR d-d m-m g-g opg
120.2447 0,1% 2,5% -3,6% 0,6%
USD d-d m-m g-g opg
107.4669 -0,2% 1,5% -21,3% -7,4%
osveženo u 19:00
Tromesecno kretanje kursa
EUR
USD
CHF