Unakrsna tabela kurseva (NBS) - 30. septembar 2014

  • 0.0316 118.851 0.00841
  • -0.1303 93.6202 0.01068
1 RSD 1 EUR 1 USD 1 GBP
RSD
Inverzno
--- --- 118.851 0.00841 93.6202 0.01068 152.217 0.00657
EUR
Inverzno
0.00841 118.851 --- --- 0.78771 1.26950 1.28074 0.78080
USD
Inverzno
0.01068 93.6202 1.26950 0.78771 --- --- 1.62590 0.61505
GBP
Inverzno
0.00657 152.217 0.78080 1.28074 0.61505 1.62590 --- ---
CHF
Inverzno
0.01016 98.4680 1.20700 0.82850 0.95077 1.05178 1.54585 0.64689
AUD
Inverzno
0.01220 82.0001 1.44940 0.68994 1.14171 0.87588 1.85630 0.53871
CAD
Inverzno
0.01191 83.9936 1.41500 0.70671 1.11461 1.11461 1.81224 0.55180
HRK
Inverzno
0.06428 15.5566 7.63990 0.13089 6.01804 0.16617 9.78471 0.10220
BAM
Inverzno
0.01646 60.7675 1.95583 0.51129 1.54063 0.64909 2.50490 0.39922
JPY
Inverzno
1.16793 0.85621 138.810 0.00720 109.342 0.00915 177.779 0.00562
HUF
Inverzno
2.62615 0.38079 312.120 0.00320 245.860 0.00407 399.744 0.00250
RUB
Inverzno
0.42134 2.37340 50.0762 0.01997 39.4456 0.02535 64.1345 0.01559
Pratite nas na
Vip Menjacnice Menjacnice Panter
Mini konvertor valuta
Veliki konvertor
zvanični 01.10.14. Srednji kurs dinara
EUR d-d m-m g-g opg
118.9225 -0,1% -0,9% -3,7% -3,6%
USD d-d m-m g-g opg
94.2483 -0,7% -4,8% -10,3% -11,8%
osveženo u 19:00
Tromesecno kretanje kursa
EUR
USD
CHF