Unakrsna tabela kurseva (NBS) - 19. septembar 2014

  • -0.0987 118.618 0.00843
  • -0.5124 91.8238 0.01089
1 RSD 1 EUR 1 USD 1 GBP
RSD
Inverzno
--- --- 118.618 0.00843 91.8238 0.01089 151.106 0.00662
EUR
Inverzno
0.00843 118.618 --- --- 0.77411 1.29180 1.27389 0.78500
USD
Inverzno
0.01089 91.8238 1.29180 0.77411 --- --- 1.64560 0.60768
GBP
Inverzno
0.00662 151.106 0.78500 1.27389 0.60768 1.64560 --- ---
CHF
Inverzno
0.01018 98.2506 1.20730 0.82829 0.93459 1.06999 1.53796 0.65021
AUD
Inverzno
0.01216 82.2194 1.44270 0.69314 1.11681 0.89540 1.83784 0.54412
CAD
Inverzno
0.01194 83.7757 1.41590 0.70626 1.09607 1.09607 1.80369 0.55442
HRK
Inverzno
0.06418 15.5814 7.61279 0.13136 5.89317 0.16969 9.69783 0.10312
BAM
Inverzno
0.01649 60.6484 1.95583 0.51129 1.51403 0.66049 2.49150 0.40136
JPY
Inverzno
1.18869 0.84126 1410000 0.00709 109.150 0.00916 179.618 0.00557
HUF
Inverzno
2.63299 0.37980 312.320 0.00320 241.771 0.00414 397.860 0.00251
RUB
Inverzno
0.41922 2.38540 49.7267 0.02011 38.4941 0.02598 63.3461 0.01579
Pratite nas na
Vip Menjacnice Menjacnice Panter
Mini konvertor valuta
Veliki konvertor
zvanični 22.09.14. Srednji kurs dinara
EUR d-d m-m g-g opg
118.3312 0,2% -0,6% -3,4% -3,1%
USD d-d m-m g-g opg
92.0865 -0,3% -3,9% -8,3% -9,7%
osveženo u 19:00
Tromesecno kretanje kursa
EUR
USD
CHF