Unakrsna tabela kurseva (NBS) - 22. avgust 2014

  • 0.1263 117.563 0.00851
  • -0.1717 88.4865 0.01130
1 RSD 1 EUR 1 USD 1 GBP
RSD
Inverzno
--- --- 117.563 0.00851 88.4865 0.01130 146.697 0.00682
EUR
Inverzno
0.00851 117.563 --- --- 0.75267 1.32860 1.24782 0.80140
USD
Inverzno
0.01130 88.4865 1.32860 0.75267 --- --- 1.65785 0.60319
GBP
Inverzno
0.00682 146.697 0.80140 1.24782 0.60319 1.65785 --- ---
CHF
Inverzno
0.01030 97.1035 1.21070 0.82597 0.91126 1.09738 1.51073 0.66193
AUD
Inverzno
0.01213 82.4658 1.42560 0.70146 1.07301 0.93196 1.77889 0.56215
CAD
Inverzno
0.01236 80.9385 1.45250 0.68847 1.09326 1.09326 1.81245 0.55174
HRK
Inverzno
0.06489 15.4104 7.62882 0.13108 5.74200 0.17416 9.51937 0.10505
BAM
Inverzno
0.01664 60.1091 1.95583 0.51129 1.47210 0.67930 2.44052 0.40975
JPY
Inverzno
1.17299 0.85253 137.900 0.00725 103.793 0.00963 172.074 0.00581
HUF
Inverzno
2.67210 0.37424 314.140 0.00318 236.444 0.00423 391.989 0.00255
RUB
Inverzno
0.40707 2.45660 47.8561 0.02090 36.0199 0.02776 59.7156 0.01675
Pratite nas na
Vip Menjacnice Menjacnice Panter
Mini konvertor valuta
Veliki konvertor
zvanični 25.08.14. Srednji kurs dinara
EUR d-d m-m g-g opg
117.6522 -0,1% -0,9% -2,9% -2,6%
USD d-d m-m g-g opg
88.6670 -0,2% -2,3% -3,5% -6,2%
osveženo u 19:00
Tromesecno kretanje kursa
EUR
USD
CHF